Trang chủ > Tin tức sự kiện & > Nội dung

Bề mặt gồ ghề của bóng thép Chrome lớn chúng tôi đã đạt đến G20

May 18, 2016

Gần đây, Luoyang LYC mang Corp, một trong những công ty lớn nhất mang đến công ty chúng tôi. Chúng tôi đã đàm phán về suppling mill gió mang được sử dụng 44.45 mm (1-3/4") & 50,8 mm (2") bằng thép chrome bóng. Và Luoyang LYC mang Corp đã thử nghiệm các quả bóng bằng thép chrome G40 của chúng tôi. Kết quả kiểm tra cho thấy bề mặt gồ ghề của G40 44.45 mm & 50,8 mm thép chrome bóng đã đạt đến G20, các yêu cầu khác của G40 cũng hài lòng. Ngay bây giờ, công ty chúng tôi đang chuẩn bị các chi tiết của lạc Dương vòng bi LYC được chứng nhận nhà cung cấp.