Trang chủ > Tin tức sự kiện & > Nội dung

Nghiên cứu về sự rung động của vòng bi lăn hình trụ dựa trên cơ học liên hệ

Mar 22, 2016

Bản tóm tắt của lăn vòng bi như là cơ sở cho một phần quan trọng, được áp dụng rộng rãi nhất trong thiết bị quay khác nhau, mang chạy tình trạng thường trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất của toàn bộ hệ thống. Mang nhiều hiệu ứng rung trên mang tính chất năng động, đó là kết cấu chịu lực, các bộ phận cấu thành gia công chất lượng vệ sinh, lắp ráp, bôi trơn tiết và toàn diện sự phản ánh của nhiều yếu tố như chất lượng và, do đó, chất lượng quan trọng các tham số của vòng bi rung động. Trong ngày hôm nay của thế giới để tắt mang sản xuất phát triển trong quá trình mang độ rung và tiếng ồn giảm của Trung Quốc mang nghiệp khẩn trương nhu cầu để giải quyết vấn đề.