Trang chủ > Tin tức sự kiện & > Nội dung

Nghiên cứu về các động lực phi tuyến của các bề mặt của hệ thống bi

Mar 22, 2016

Đối với lỗi trên bề mặt mang động lực phi tuyến mối quan hệ phức tạp và sử dụng các phương pháp phân tích để mô tả, có vấn đề, thông qua ngày mang chạy quá trình trong các vòng bi áp cuộn con thay đổi số quận và Khuyết tật sản xuất tác động của sức mạnh luật phân tích, phân khúc thiết lập chức năng và Khuyết tật ảnh hưởng chức năng mô tả mang chạy quá trình tại địa điểm khác nhau của lỗi hay không thuộc tổ chức , đề xuất một nhóm duy nhất trên bề mặt phay mang phương trình động lực phi tuyến, mô tả chứa đơn lỗi trên bề mặt của mang chạy quá trình trong các mối quan hệ năng động. Sẽ thiết lập một thất bại duy nhất trên bề mặt của cán mang phi tuyến phương năng động nhập khẩu để ADAMS mô phỏng phần mềm mô phỏng và rung tester và BTV-1A đo tín hiệu rung động bề mặt lăn vòng bi lỗi so sánh kết quả, thực tế Hiển thị rằng tòa nhà với các bề mặt duy nhất của bi động lực phi tuyến phương trình mô tả đầy đủ các động thái chạy trên bề mặt thực tế của cán sự thất bại mang.