Trang chủ > Tin tức sự kiện & > Nội dung

Lỗ chân lông nhỏ tham số cấu trúc thiết kế bên ngoài áp lực khí cầu vòng bi

Mar 22, 2016

Sử dụng kỹ thuật tính toán phương pháp nghiên cứu có bằng tĩnh độ cứng tối đa hướng dẫn thiết kế lỗ nhỏ ga áp suất tĩnh khí bi hình học thông số của quá trình cơ bản, chi tiết thảo luận có bi thay đổi tham số hình học trên mang được tổ chức lực lượng đặc, và tĩnh cứng đặc điểm và đặc điểm dòng chảy có hiệu lực. ra có ba tham số chính hình học bóng Wo góc độ gia công phần mềm, và đường kính lỗ khí và khí lỗ số phạm vi giá trị hợp lý đi.