Trang chủ > Tin tức sự kiện & > Nội dung

Công ty TNHH bóng mang thép lạc Dương Mingzhen Được vinh danh là "Tỉnh Hà Nam công nghệ SME"

May 10, 2016

Nhiệt liệt chúc mừng Luoyang Mingzhen mang thép bóng công ty TNHH thắng uy tín danh dự của "Hà Nam tỉnh DNN & v công nghệ". Giải thưởng này là sự công nhận khả năng nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo cho công ty chúng tôi từ tỉnh Hà Nam khoa học và công nghệ tỉnh.


Kể từ khi thành lập, lạc Dương Mingzhen mang thép bóng công ty TNHH liên tục nhấn mạnh vào nghiên cứu trên mang quả bóng. Bây giờ, nhiều sản phẩm của chúng tôi chứa thép chrome bóng, thép carbon bóng, Inox bóng, quả bóng đồng, gốm và nhựa bóng vv. Bên cạnh đó, chúng ta kiên trì trong kỹ thuật giao tiếp với LYC, ZYS aperiodically để phát triển các thiết kế và sản xuất các kỹ năng của nhân viên của chúng tôi. Với tất cả các, lạc Dương Mingzhen là làm cho vòng bi chạy mượt mà hơn và mượt mà hơn.


Lấy cơ hội này, lạc Dương Mingzhen mang Steel Co., Ltd sẽ tăng đầu tư nhiều hơn, nhằm cho các kỹ thuật tiên tiến quốc tế và dịch vụ để sản xuất cao hơn chất lượng thép bóng cho tất cả các khách hàng.