Trang chủ > Tin tức sự kiện & > Nội dung

Kolmogorov Smirnov kiểm tra cho cán mang sự xuống cấp hiệu suất đánh giá và tiên lượng

Mar 22, 2016

Khám phá một chỉ số hiệu quả đánh giá là quan trọng để đánh giá sự xuống cấp hiệu suất đã được đề xuất để nhận ra thiết bị gần zero downtime và tối đa năng suất. Trong bài báo này, thử nghiệm Kolmogorov Smirnov dựa trên một mô hình autoregressive đề nghị để đánh giá sự xuống cấp hiệu suất của lăn vòng bi. Thử nghiệm nhanh cuộc sống (ở hàng Châu mang thử nghiệm và Trung tâm nghiên cứu) lăn vòng bi được thực hiện để thu thập dữ liệu rung qua một đời toàn bộ (không do lỗi bình thường). Kết quả cho thấy rằng phương pháp thử nghiệm Kolmogorov Smirnov rõ ràng là có thể phát hiện khiếm khuyết về yếu ly và có thể phản ánh quá trình sự xuống cấp hiệu suất tốt. Đặc biệt, nó có thể phát hiện các giai đoạn bất thường trước đó trước khi bước mang vào thất bại, đó là quan trọng trong điều kiện bảo dưỡng và tiên lượng bệnh.