Trang chủ > Tin tức sự kiện & > Nội dung

Tác dụng của dầu bôi trơn vào các đặc tính rung động của vòng bi

Mar 22, 2016

Sử dụng thiết kế đặc biệt làm thử nghiệm mang tính kỹ thuật số loại rung động đo lường phân tích hệ thống, nghiên cứu đã bôi trơn trên trục trung tâm để tải vai hạ sâu mương bi rung động và tiếng ồn của giá trị trang web và các đặc tính tần số của hiệu lực. kết quả cho thấy rằng: dầu bôi trơn đầy đủ có thể có hiệu quả để giảm mang dao động và mức độ tiếng ồn; dầu bôi trơn không đầy đủ hoặc nhớt không sạch có thể làm cho rung động và tiếng ồn tăng lên, gây ra liên lạc cộng hưởng và hú, và làm cho liên lạc trên bề mặt sản xuất tiểu thương tích; dầu bôi trơn không có rung động mang Shi tăng mạnh, và gây ra sự thất bại mặc; Trong khi đó, các xử lý màng bôi "stiffening hiệu ứng phim" mang tần số tự nhiên của các rung động liên lạc đàn hồi tăng.