Trang chủ > Tin tức sự kiện & > Nội dung

Tác động của tải trọng rung đặc điểm của vòng bi

Mar 22, 2016

Tóm tắt bằng cách sử dụng vòng bi rung động của hệ thống đo lường và phân tích kỹ thuật số, thông qua các bài kiểm tra đầy đủ, nghiên cứu có trục để nạp và trục để, xuyên tâm liên tải về đầy đủ thép từ bi, và gốm hỗn hợp bóng bi và đầy đủ gốm bi rung đặc trưng và xác nhận đã mang các rung động của mô hình liên lạc đàn hồi, thu được của các kết luận để giảm rung giảm tiếng ồn cho các mục đích mang thiết kế , và cài đặt và sử dụng có thực tế hướng dẫn có nghĩa là.