Trang chủ > Tin tức sự kiện & > Nội dung

Các đặc điểm năng động của các rung động ma sát của lăn vòng bi

Mar 22, 2016

Độ rung và tiếng ồn hiệu quả đã là các vòng bi của các chỉ số quan trọng của chất lượng và hiệu suất. hơn nửa thế kỷ yilai, người mang cơ cấu vốn có rung động và quá trình lỗi sóng độ ưu đãi của rung động cho đã so sánh chuyên sâu nghiên cứu, kết quả về kỹ thuật thực hành tối đa đã hoạt động trong vai trò hướng dẫn, thông qua giảm mang bộ phận làm việc bề mặt của quá trình lỗi, mang của mức độ tiếng ồn rung để rõ ràng là giảm. nhưng, dần dần tìm thấy chính xác sản xuất của nâng cấp thêm, và đã có không có dự kiến mang độ rung và tiếng ồn cấp giảm hiệu lực, trong một số trường hợp, thậm chí còn ngược lại, cuộc sống và các âm thanh bất thường của các vấn đề tiếng ồn nổi bật hơn. cổ điển mang cấu trúc động lực và rung động thuyết nổi lên quá trình lỗi.