Trang chủ > Tin tức sự kiện & > Nội dung

Phân tích sự biến động bi tiếp xúc góc ma sát mô-men xoắn

Mar 22, 2016

Cho ma sát thấp thời điểm góc liên hệ bi, bảo tồn năng lượng, bằng cách sử dụng nghiên cứu góc liên hệ ổ bi phần bề mặt làm việc độ sóng trên mang ma sát thời điểm biến động tình dục hiệu quả, từ lý thuyết bi diagonal liên hệ bộ phận làm việc tiếp xúc bề mặt sóng độ trang web giá trị, và hài hòa trật tự thời gian và chịu lực ma sát thời điểm biến động tình dục của mối quan hệ để phân tích, ra hiệu ứng góc liên bi ma sát thời điểm biến động về giới tính của bên trong , và bên ngoài cuộn thép bóng bề mặt công việc của chính tôn độ hài hòa trật tự thời gian và đường và tương ứng của căng thẳng tần số rung động, và kiểm tra xác nhận. Nghiên cứu kết quả cho thấy: cả bên trong và bên ngoài vòng cuộn road kZ lần, và kZ/2 lần dao và điều hòa hai loài khác nhau của hoặc của người nghèo là tương đương với kZ times của hài hòa trật tự thời gian là góc khuyến khích liên lạc bi ma sát biến động thời điểm quan hệ tình dục chính hòa thứ tự lần, bên ngoài cuộn road khuyến khích hòa tương ứng với tần số rung động căng thẳng cho kZ (NC NE) , trong cuộn road khuyến khích hòa tương ứng với tần số rung động căng thẳng cho kZ (NI NC); thép bóng công việc bề mặt sóng độ khác nhau của tôi thời gian hòa đường chéo liên hệ bi của ma sát thời điểm biến động tình dục lên vai trò ưu đãi, thép bóng bề mặt waviness của hài biến động mô-men xoắn bi tiếp xúc góc ma sát, lẻ sẽ không ảnh hưởng đến sự kích thích tương ứng với tần số điều hòa của các quả bóng thép cho 2 KNB. Nghiên cứu công nghệ chế biến góc liên hệ bi cho ma sát thấp thời điểm các thông số kiểm soát...