Trang chủ > Về chúng tôi > Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 3290-1: 2008 / GB / T 308.1-2013 / JIB 1501-2009 / KS B 2001: 2001 Vòng bi lăn - Quả bóng - Phần 1: Bóng thép
Cấp Biến đổi đường kính bóng
VDws (≤)
(μm)
Độ lệch từ dạng hình cầu
∆RSw (≤)
(μm)
Độ nhám bề mặt
Ra (≤)
(μm)
Biến thể của
lô bóng
đường kính
VDwL (≤)
(μm)
Máy đo bóng
khoảng thời gian
(μm)
Đồng hồ đo bóng ưa thích
(μm)
G 3 0,08 0,08 0,01 0,13 0,5 -5 ~ +5
G 5 0,13 0,13 0,014 0,25 1 -5 ~ +5
G 10 0,25 0,25 0,02 0,5 1 -9 ~ +9
G 16 0,4 0,4 0,025 0,8 2 -10 ~ +10
G 20 0,5 0,5 0,032 1 2 -10 ~ +10
G 24 0,6 0,6 0,04 1,2 2 -12 ~ +12
G 28 0,7 0,7 0,05 1,4 2 -12 ~ +12
G 40 1 1 0,06 2 4 -16 ~ +16
G 60 1,5 1,5 0,08 3 6 -18 ~ +18
G 100 2,5 2,5 0,1 5 10 -40 ~ +40
G 200 5 5 0,15 10 15 -60 ~ +60
ANSI / ABMA Std. 10A-2001 Quả bóng kim loại dùng cho vòng bi và các ứng dụng khác
Cấp Biến đổi đường kính bóng
VDws (≤)
(μm)
Độ lệch từ dạng hình cầu
∆RSw (≤)
(μm)
Độ nhám bề mặt
Ra (≤)
(μm)
Biến thể của
lô bóng
đường kính
VDwL (≤)
(μm)
Dung sai đường kính bóng danh nghĩa
(μm)
G3A 0,08 0,08 0,012 0,13 *
G5A 0,13 0,13 0,020 0,25 *
G10A 0,25 0,25 0,025 0,5 *
G16A 0,4 0,4 0,025 0,8 *
G24A 0,6 0,6 0,05 1,2 *
G48A 1,2 1,2 0,08 2,4 *
G100A 2,5 2,5 0,125 5 ± 12.5
G200A 5 5 0,2 10 ± 25
G500A 13 13 * 25 ± 50
G1000A 25 25 * 50 ± 125
G2000A 50 50 * 100 ± 250
Bóng DIN 5401-2002 dùng cho vòng bi lăn và sử dụng chung trong công nghiệp
Cấp Kích thước danh nghĩa
(mm)
Giới hạn độ lệch
(μm)
Biến đổi đường kính bóng
VDws (≤)
(μm)
Độ lệch từ dạng hình cầu
∆RSw (≤)
(μm)
Độ nhám bề mặt
Ra (≤)
(μm)
Biến thể của
lô bóng
đường kính
VDwL (≤)
(μm)
Máy đo bóng
khoảng thời gian
(μm)
Đồng hồ đo bóng ưa thích
(μm)
G 3 0 ~ 12,7 ± 5,32 0,08 0,08 0,01 0,13 0,5 -5 ~ +5
G 5 0 ~ 12,7 ± 5.63 0,13 0,13 0,014 0,25 1 -5 ~ +5
G 10 0 ~ 25,4 ± 9,75 0,25 0,25 0,02 0,5 1 -9 ~ +9
G 16 0 ~ 25,4 ± 11,4 0,4 0,4 0,025 0,8 2 -10 ~ +10
G 20 0 ~ 38,1 ± 11,5 0,5 0,5 0,032 1 2 -10 ~ +10
G 28 0 ~ 50,8 ± 13,7 0,7 0,7 0,05 1,4 2 -12 ~ +12
G 40 0 ~ 100 ± 19 1 1 0,06 2 4 -16 ~ +16
G 80 0 ~ 100 ± 14 2 2 0,1 * 4 -12 ~ +12
G 100 0 ~ 150 ± 47,5 2,5 2,5 0,1 5 10 -40 ~ +40
G 200 0 ~ 150 ± 72,5 5 5 0,15 10 10 -60 ~ +60
G 300 0 ~ 25,4 ± 70 10 10 0,2 * 20 -60 ~ +60
G 300 25,4 ~ 50,8 ± 105 15 15 0,2 * 30 -90 ~ +90
G 300 50,8 ~ 75 ± 140 20 20 0,2 * 40 -120 ~ +120
G 500 0 ~ 25,4 ± 75 25 25 * * 50 -50 ~ +50
G 500 25,4 ~ 50,8 ± 112,5 25 25 * * 75 -75 ~ +75
G 500 50,8 ~ 75 ± 150 25 25 * * 100 -100 ~ +100
G 500 75 ~ 100 ± 187,5 32 32 * * 125 -125 ~ +125
G 500 100 ~ 125 ± 225 38 38 * * 150 -150 ~ +150
G 500 125 ~ 150 ± 262,5 44 44 * * 175 -175 ~ +175
G 600 tất cả các ± 200 * * * * * *
G 700 tất cả các ± 1000 * * * * * *
GOST 3722-2014 (ГОСТ 3722-2014) Quả bóng thép chịu lực
Cấp Biến đổi đường kính bóng
VDws (≤)
(μm)
Độ lệch từ dạng hình cầu
∆RSw (≤)
(μm)
Độ nhám bề mặt
Ra (≤)
(μm)
Biến thể của
lô bóng
đường kính
VDwL (≤)
(μm)
Máy đo bóng
khoảng thời gian
(μm)
Đồng hồ đo bóng ưa thích
(μm)
G 3 0,08 0,08 * 0,13 0,5 -5 ~ +5
G 5 0,13 0,13 0,02 0,25 1 -5 ~ +5
G 10 0,25 0,25 0,02 0,5 1 -9 ~ +9
G 16 0,4 0,4 0,032 0,8 2 -10 ~ +10
G 20 0,5 0,5 0,04 1 2 -10 ~ +10
G 24 0,6 0,6 0,04 1,2 2 -12 ~ +12
G 28 0,7 0,7 0,05 1,4 2 -12 ~ +12
G 40 1 1 0,08 2 4 -16 ~ +16
G 60 1,5 1,5 0,1 3 6 -18 ~ +18
G 100 2,5 2,5 0,125 5 10 -40 ~ +40
G 200 5 5 0,2 10 15 -60 ~ +60