Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Cách vận chuyển lớn kích thước thép cấu trúc bóng và máy công cụ

Jul 27, 2016

Thiết bị của quả bóng lớn kích thước thép bao gồm hai loại cấu trúc: theo chiều dọc và ngang và cấu trúc từng có phổ tần riêng của họ. Bằng cách này sử dụng rộng rãi trong các cấu trúc ngang: nâng hopper, vận tải thùng của quả bóng, dốc hoặc ngang hoãn khay tài liệu; Các chủ yếu là cách dọc là chủ yếu là vận chuyển ngang vòng. Để sản xuất các quả bóng lớn kích thước thép độ chính xác cao, nó cần để thiết lập việc xử lý chính xác và đảm bảo rằng các quả bóng kích thước lớn có thể được sản xuất chính xác. Tuy nhiên, một số câu hỏi và khó khăn gây tổn hại cho sản xuất và sản xuất của quả bóng lớn. Bao gồm chất lượng của quả bóng bị giới hạn bởi tốc độ và áp suất, dễ dàng để trở thành kết thúc chết ở lối vào khi các quả bóng được sản xuất, mà sẽ có ảnh hưởng lớn xác suất bằng nhau. Sản xuất thắng không đạt được kết quả đáp ứng nếu điều này không được giải quyết.

Ngoài ra, máy nằm ngang có thể làm cho tốt nhất của khoảng cách mở đầu với độ dài thích hợp và góc độ của nắp trượt có thể chắc chắn rằng các quả bóng vào và ra đồng đều. Đặc biệt là cách nghiêng loại, nó có thể tăng thêm chiều cao bóng có thể được dự trữ và bóng chiều dài có thể trượt. Tất cả những điều tuyệt vời có thể cải thiện hiệu quả khi sản xuất. Tuy nhiên, khi các cọc được đặt theo chiều ngang, trọng lượng nặng của nhà máy thép bóng bị đình chỉ trong một phần của thép bóng, mà sẽ tạo thành một chùm cantilever và gây sức mạnh từ nhà máy không đồng đều. Vì vậy, chọn lọc của quả bóng lớn kích thước thép sẽ bị hạn chế rất nhiều.