Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Niêm phong vòng bi

Apr 19, 2017

timg.jpg


Việc niêm phong vòng bi có thể được chia thành hai loại: niêm phong và niêm phong bên ngoài. Niêm phong khép kín là để làm cho vòng bi chính nó là một thiết bị hiệu suất niêm phong, chẳng hạn như dây đai mang, vỏ bọc bụi, vòng kín và như vậy. Loại niêm phong này chiếm một không gian nhỏ, dễ cài đặt và tháo rời, và chi phí thấp hơn. Niêm phong bên ngoài là làm cho các thiết bị niêm phong với các loại biểu diễn trong gắn kết cuối và bên trong. Niêm phong bên ngoài được chia thành niêm phong không tiếp xúc và tiếp xúc niêm phong. Niêm phong không tiếp xúc phù hợp với các ứng dụng tốc độ cao và nhiệt độ cao. Liên hệ niêm phong áp dụng cho điều kiện làm việc vừa và tốc độ thấp.