Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Quy trình sản xuất quả bóng nhựa

Mar 08, 2017

wKhQtlQDWnmEU3_vAAAAAA6SeS4882.jpg

Việc sử dụng quả bóng nhựa ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong cuộc sống thực của chúng ta, vì vậy chúng ta có một sự hiểu biết chung về quá trình sản xuất quả bóng nhựa. Như sau:

1. Phôi khuôn phôi: nặn phôi bằng khuôn phun hoặc đúc thổi.

2. Mài mài: đưa quả bóng vào đĩa, thêm dầu mỡ thô. Bật đĩa trên cùng và giữ đĩa sau ổn định.

3. Rửa: Rửa dầu và mùn mỡ thô tiếp xúc với bề mặt của quả bóng nhựa sau mỗi lần thô mài.

4. Mài mài: ném cái mài thô đã hoàn thành vào máy xay. Thêm mài mòn và mài với kích thước tiêu chuẩn.

5. Đánh bóng: quá trình này tương tự như việc nghiền thô và mài mịn. Nói chung sử dụng một sự kết hợp của máy xay và đánh bóng giải pháp.