Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Mục đích chính

Mar 22, 2016

Đơn hàng góc liên hệ vòng bi, trục chính máy công cụ, tần số cao động cơ, tua bin khí, ly tâm tách, bánh trước xe nhỏ, răng vi sai trục, máy bơm tăng áp, khoan nền tảng, Máy móc thực phẩm, phân chia đầu đầy máy, tiếng ồn thấp loại tháp làm lạnh, thiết bị điện, thiết bị sơn, công cụ máy móc trough tấm, Máy hàn hồ quang

Đôi hàng góc liên hệ bi quay, bơm dầu, rễ quạt gió, phun nhiên liệu bơm, Máy nén khí, tất cả các loại thiết bị truyền dẫn, Máy móc thiết bị in ấn, hành tinh giảm, khai thác, nhẵn reducer, Máy móc bao bì thực phẩm, điện máy hàn, điện, square box, lực hấp dẫn loại súng phun, dây tước máy, trục trục thiết bị, thiết bị, kiểm tra phân tích