Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Quá trình gia công thép bóng

Aug 04, 2016

Với cải tiến liên tục trong kỹ thuật suy nghĩ và ý tưởng, sự phát triển của các thiết bị mới cho bóng thép, và liên tục cải tiến công cụ và các chất lỏng mài, công nghệ mới và mới gia công trình đã được cũng áp dụng trong quá trình gia công thép bóng. Quá trình gia công được hình thành và xác minh theo nguyên vật liệu, độ chính xác của thép bóng và điều kiện gia công. Nhưng đặt hàng gia công cơ bản tương tự và do đó hình thành hai loại chính quá trình gia công. Đầu tiên là chu trình nước quá trình gia công, thứ hai mài gia công trình.

Quá trình gia công của chu kỳ nước bao gồm: 1. nguyên liệu mua hàng lạnh nhóm 2. 3. Grinding 4. đánh bóng 5. xử lý nhiệt 6. cứng mài 7. tiên mài giũa 8. hai mài giũa 9. Superfinishing 10. hấp 11. kiểm tra trực quan Quận 12. Antirust đóng gói 13. Kho bãi