Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Các phương pháp bôi trơn vòng bi

Apr 18, 2017

timg.jpg


Các phương pháp bôi trơn của ổ đỡ được chia thành bôi trơn dầu và bôi trơn dầu. Để làm cho ổ đỡ hoạt động tốt, trước hết chọn phương pháp bôi trơn với các điều kiện và mục đích sử dụng thích hợp. Xem xét rằng chất bôi trơn chỉ, dầu bôi trơn là chi phối. Tuy nhiên, so sánh lợi thế và bất lợi của bôi trơn dầu và bôi trơn dầu, bôi trơn dầu mỡ có thể đơn giản hóa cấu trúc xung quanh của ổ đỡ. Bôi trơn nên đặc biệt chú ý đến lượng. Cho dù đó là bôi trơn dầu hoặc bôi trơn dầu mỡ. Nếu lượng ít, dầu bôi trơn không đầy đủ, ảnh hưởng đến tuổi thọ; Nếu số tiền lớn, nó sẽ sản xuất quá nhiều sức đề kháng, ảnh hưởng đến tốc độ.