Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Ảnh hưởng của độ cứng bóng chrome đến hiệu suất mang

Nov 08, 2019

Độ cứng của bóng thép mạ crôm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ mỏi mang và hiệu suất động. Kết quả thí nghiệm cho thấy tuổi thọ mỏi tiếp xúc là cao nhất khi độ cứng của bóng thép mạ crôm khoảng 62 HRC; khi độ cứng thay đổi trong khoảng 57-65 HRC, độ cứng càng cao thì khả năng chống ăn mòn càng tốt; khi độ cứng thấp hơn 61 HRC, độ bền mòn giảm khi độ cứng giảm; khi độ cứng cao hơn 61 HRC, ảnh hưởng đến khả năng chống mài mòn là không rõ ràng. Chênh lệch độ cứng của các quả bóng thép mạ crôm trong cùng một bộ vòng bi càng nhỏ thì càng tốt. Độ cứng của bóng thép mạ crôm cũng có ảnh hưởng rõ ràng đến giá trị rung của ổ trục. Khi cùng một ferrule được sử dụng để lắp ráp các quả bóng thép có độ cứng tương ứng là 63HRC và 66HRC, giá trị rung động của cái trước cao hơn 3dB so với cái sau. Đối với vòng bi có yêu cầu về giá trị rung, độ cứng của bóng thép mạ crôm nằm trong khoảng 65-67HRC và độ chênh lệch độ cứng của bóng thép mạ crôm trong cùng một bộ vòng bi không quá 0,5HRC, là tốt nhất.