Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Ảnh hưởng của vòng bi

Apr 17, 2017

timg.jpg


Bearing là một thành phần then chốt trong các thiết bị cơ khí đương đại. Khi các bộ phận khác di chuyển tương đối trên trục, nó giữ vai trò giữ vững vị trí trung tâm của trục và giảm hệ số ma sát tải trong quá trình truyền cơ học. Trục cố định chỉ được phép quay, trong khi nó phải được kiểm soát chuyển động dọc và trục. Nếu không có ổ đỡ, động cơ chỉ đơn giản là không thể làm việc. Bởi vì trục có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào. Nhưng động cơ yêu cầu trục chỉ quay khi làm việc.