Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Định hướng phát triển của vòng bi gốm

Mar 23, 2017

timg.jpg

Vì vòng bi bằng gốm là một phần cơ học quan trọng, nó có những hoạt động tuyệt vời nên ổ đỡ kim loại không thể khớp được. Do đó, nó đã được sử dụng ngày càng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đánh giá về hiệu quả của ứng dụng, hiệu quả nổi bật nhất là cải thiện đáng kể tuổi thọ và giới hạn tốc độ, cung cấp các thành phần cơ bản cho sự phát triển của các máy công cụ tốc độ cao và độ chính xác cao. Ngoài ra, vòng bi gốm cũng đã đạt được kết quả tốt trong ngành công nghiệp nhiệt độ cao, ăn mòn, cách điện, chân không và các ngành công nghiệp khác. Dựa trên các ứng dụng rộng rãi của nó, nó đã mang lại sức sống và sức sống cho sự phát triển của nó.