Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Thuật ngữ và Định nghĩa của Balls Steel (I)

Jun 27, 2017

Steel balls.jpg


1. Đường kính đường kính danh nghĩa: Thường được sử dụng để xác định đường kính của quả bóng.

Chú ý: đường kính của đường kính danh nghĩa là mỗi đường kính danh nghĩa của đường kính của các hạt thép (đường kính tiêu chuẩn), có thể được sửa lại bằng 4 số thập phân.

2. Đường kính một quả bóng: Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song tiếp xúc với bề mặt của quả bóng thép.

3. Đường kính đường kính trung bình: trung bình số học của đường kính đơn và tối thiểu của quả bóng thép.

4. Biến thể của đường kính quả bóng: sự khác biệt giữa đường kính đơn và tối thiểu của quả bóng.

5. Độ lệch từ dạng hình cầu : tất cả các loại lệch từ bề mặt của quả cầu thép lý tưởng, được phân bố đều hoặc phân bố không đồng đều và xuất hiện liên tục trên toàn bộ hình cầu.

Lưu ý: những sai lệch này là do:

- độ lệch từ hình cầu;

- sóng;

- độ gồ ghề bề mặt;

- khiếm khuyết bề mặt.