Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Thép không rỉ ball nghiền tải và các yếu tố influencing

Jun 29, 2016

Nghiền tải là một trong thử nghiệm hiệu suất quan trọng bóng thép không gỉ. Nó là khác nhau dựa trên các đường kính thép bóng. Nhiều điều có thể ảnh hưởng đến tải trọng lòng của thép các quả bóng. Ví dụ như, nhiệt trị, tempering và môi trong hệ thống sưởi.
Các tải trọng nghiền thép bóng đề cập đến giá trị áp suất khi các quả bóng được buộc bằng sức mạnh bên ngoài. Microstructure thép không gỉ nguyên liệu, xử lý nhiệt tổ chức trạng thái và các quá trình khác nhau, tất cả những điều này có thể thay đổi tải trọng nghiền của thép các quả bóng. Bên cạnh đó, hình học và chính xác, chất lượng bề mặt gia công là các chỉ số để đo các tải trọng nghiền của thép các quả bóng. Tải trọng nghiền có thể được cải thiện trong quá trình xử lý nhiệt, tôi và tôi, mà có thể thay đổi cấu trúc bên trong của quả bóng thép, và sau đó có thể cải thiện độ cứng và nghiền tải.