Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Đơn hàng góc liên hệ vòng bi

Mar 22, 2016

Đơn hàng góc liên hệ bi tròn chỉ có thể mang tải trọng trục theo một hướng, khi chịu tải bố trí hình tròn, sẽ gây ra lực lượng trục bổ sung. Và chỉ giới hạn trục hoặc vỏ trục di chuyển theo một hướng. Góc bi liên hệ liên hệ với góc 40 độ, do đó, nó có thể mang một tải trọng trục lớn. Góc liên hệ. Bóng bearingBe tách ra loại thiết kế, vai chiều cao khác nhau trên cả hai mặt của chiếc nhẫn bên trong và bên ngoài. Để cải thiện khả năng tải của vòng bi, nó sẽ nhận được trên một trong những vai và chế biến là thấp, do đó vòng bi có thể được nạp vào bóng hơn.