Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Sản xuất và chế biến quả bóng thép

Jan 12, 2017

Theo sản xuất thép bóng chế biến kỹ năng mài bóng, đúc thép, đúc thép ball xử lý; theo các tài liệu được chia thành mang bóng thép, thép không rỉ ball khóa đồng bóng, thép carbon, hợp kim bóng v.v... Nó được làm bằng thép hợp kim carbon, crôm, mangan, molypden và chính thêm kim loại yếu tố khác, một hình cầu, và bởi rèn, đúc, cán và kéo sợi sắt phương pháp tạo ra hợp kim mòn cơ thể, đó là những thiệt hại của công nghiệp khai thác với bóng, bóng là một phần quan trọng nhất của xi măng.