Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Độ chính xác cao cấp

Mar 22, 2016

Bi tiếp xúc góc độ chính xác cấp bao gồm chiều lòng khoan dung và lòng khoan dung xoay. Từ thấp đến cao độ chính xác được thể hiện như P0 (bình thường), P6 (P6X), P5, P4, P2. Ngoài ra, các thương hiệu châu Âu và Mỹ, cũng bày tỏ trong P3, P7 và P9 cấp chính xác, P3 mức tương đương với ISO và JIS chuẩn P6, P7 là tương đương với cấp, P4 P9 cấp bằng P2.