Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Nhu cầu Thị trường Thép Carbon Steel

Feb 27, 2017

12-2-4.jpg

Theo khối lượng cacbon, thép carbon được chia thành các loại thép carbon thấp (0.04% ~ 0.25%), thép cacbon trung bình (0.25 ~ 0.6%) và bóng thép cacbon cao (0.6% ~ 1.35% ). Tôi n trong nước , thấp   bóng thép carbon được sử dụng chủ yếu , bóng thép carbon trung bình và cao   quả bóng bằng thép cacbon ít khi sản sinh d và quá trình ed. Do nhu cầu trong nước không lớn nên nhu cầu về chất lượng không cao và tập trung vào việc định giá. Như vậy,   bóng thép carbon đáp ứng nhu cầu cơ bản của khách hàng, giá rẻ độ cứng xác định . Nhu cầu thị trường xác định chất lượng của thép carbon s. Với yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng cao, cũng sẽ thay đổi nhu cầu thị trường. Chiếc bóng thép cacbon chất lượng cao, chính xác cao phải là xu hướng chung .