Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Cách sử dụng một quả bóng thép?

Jun 21, 2016

Các mục roundest trên thế giới, bóng thép có khác nhau usages. Ví dụ, độ chính xác bằng thép chrome bóng trực tiếp dùng cho vòng bi, vòng bi tuốc bin gió, slewing nhẫn, máy bơm, vv. Thép không gỉ bóng được sử dụng để hương thơm chai, phun, Van, corrision khả năng kháng mang vv. Dưới đây là một ứng dụng ảnh để tham khảo.