Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Phân tích thất bại của Balls Steel Balls

Feb 21, 2017

12-2-4.jpg

Chất lượng sản phẩm của quả bóng thép chịu lực liên quan chặt chẽ đến tuổi thọ của quả cầu, vì các quả bóng thép chịu lực sẽ vỡ. Để biết lý do cho sự thất bại của bóng thép mang, một công ty sử dụng phương pháp kiểm tra độ cứng, độ cứng, quan sát vĩ mô và quan sát vi mô để phân tích. Kết quả cuối cùng cho thấy chế độ thất bại của các quả bóng thép chịu lực là mệt mỏi. Cụ thể, nội thất của nó tồn tại một lớp của tổ chức khử thấm đầy đủ độ sâu tối đa 0,063mm, phá hủy tính liên tục của vật liệu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất của quả bóng thép mang, đó là lý do chính cho việc lột vỏ và phao thép chịu lực quả bóng trong quá trình hoạt động.