Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp thép Ống thép ở Trung Quốc

Jul 03, 2017

Steel Ball Bearings.jpg


Hiện tại, công nghệ mài của quả bóng thép đang trải qua những thay đổi lớn. Nước ngoài sử dụng mài nhựa thay vì mài truyền thống. Trong tiền đề đảm bảo tuổi thọ của quả bóng thép không bị ảnh hưởng, nó đã cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất. Trung Quốc là một phần của các doanh nghiệp sản xuất bi thép cũng đang thực hiện quá trình nghiên cứu và thử nghiệm này, nhưng chưa trưởng thành, và có một khoảng cách lớn so với nước ngoài.

Về chất lượng vật liệu luyện kim, công nghệ chế biến quả bóng thép và quá trình gia công bề mặt, có một khoảng cách nhất định so với Nhật Bản, Thụy Điển và Hoa Kỳ và các nước tiên tiến khác, dẫn đến sự khác biệt về tuổi thọ của thép và độ tin cậy. Vì vậy, nó sẽ là rất quan trọng để cải thiện chất lượng chế biến của, cuộc sống và độ tin cậy của quả bóng thép trong nước. Sau đó chúng ta có thể cải thiện hơn nữa cuộc sống của các vòng bi trong nước, bắt kịp với trình độ tiên tiến của thế giới. Và quá trình tăng cường bề mặt quả bóng thép cũng đóng một vai trò rất quan trọng.