Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Làm thế nào để kiểm soát bóng thép Burn trong sản xuất

Jul 28, 2016

Bóng thép mài ghi là một loại khiếm khuyết bề mặt nghiêm trọng hơn, và đốt cháy trong sản phẩm hoàn thành sẽ giảm cuộc sống của thép bóng. Hiện nay, với các khách hàng cao hơn và cao hơn yêu cầu mang của độ tin cậy và cuộc sống, nó sẽ trở thành một vấn đề quan trọng để tăng life và độ tin cậy của các quả bóng thép trong lĩnh vực này. Trong số đó, nó đã là một trong những biện pháp quan trọng của nhiều nhà máy thép bóng để kiểm soát bóng thép đốt để tăng cuộc sống của thép bóng. Tuy nhiên, có nhiều thủ tục trong sản xuất mà có thể gây ra cháy bóng thép và ảnh hưởng của yếu tố con người là rất lớn, bên cạnh đó, nó là khó khăn để nhận ra sự xuất hiện của thành phẩm. Theo bề ngoài của nó, nó có thể được chia thành điểm đốt, đốt tuyến tính và flake cháy. Theo tôi nó đốt cháy và dập tắt ghi. Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cách kiểm soát ghi.

1.Một nhà điều hành có kinh nghiệm là những tiền đề của việc kiểm soát ghi. Nó đòi hỏi rằng các nhà điều hành phải chịu trách nhiệm và thao tác nghiêm chỉnh, cũng như có thể phân tích các nguyên nhân gây ra cháy.

2.Chính xác cao và hiệu suất cao là cơ sở của việc kiểm soát ghi.

3.Có trật tự và thông thạo ra cao mài bóng là một bước quan trọng để kiểm soát ghi.

4.Làm cho các thiết bị phù hợp với in-and-out-of-the-ball và được cài đặt ở vị trí

5.Chọn mài tấm bánh xe và gang với chất lượng cao và độ cứng phù hợp.

6.Cung cấp một môi trường tốt chính xác dự trữ cho xử lý bóng

7.Chọn chiều sâu rãnh tốt nhất của máy mài đĩa

8.Chọn đúng nguyên tắc trục tốc độ

9.Chọn đúng áp suất

10.Điều khiển cứng mài chất lỏng