Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

So sánh sự phát triển ngành công nghiệp điện gió ở Trung Quốc và nước ngoài

Jun 05, 2017

Wind Power Bearing.jpg


Hiện nay, so với Trung Quốc với ngành công nghiệp điện gió thế giới, vẫn còn một số khoảng trống trong quy mô doanh nghiệp, trình độ kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và như vậy. Chủ yếu trong các khía cạnh sau:

1. Quy mô doanh nghiệp

So với các gã khổng lồ quốc tế, quy mô tổng thể của các doanh nghiệp điện gió Trung Quốc là nhỏ hơn, và sức mạnh được phân tán.

2. Trình độ kỹ thuật

Hiện nay, năng lượng gió trong nước mang năng lực sản xuất của doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào vòng bi và vòng bi với mức kỹ thuật thấp hơn, và về cơ bản đã đạt được nội địa hóa. Nhưng trong trục chính, tốc độ mang, vòng bi máy phát điện và các lĩnh vực khác với nội dung kỹ thuật cao hơn, có một khoảng cách lớn về trình độ kỹ thuật so với nước ngoài.

3. Các khía cạnh trọng yếu

Chất lượng của vật liệu là yếu tố quan trọng nhất để xác định năng lượng gió mang. Trong khoảng cách giữa điện gió giữa Trung Quốc và nước ngoài, vật liệu là yếu tố chính, và tiếp theo là thiết kế mang điện gió, mức độ quá trình và thiết bị quá trình. Hiện tại, kinh nghiệm và kiến ​​thức về lựa chọn bộ phận năng lượng gió rất hiếm khi được báo cáo trên phạm vi quốc tế. Và trong ngành năng lượng gió của Trung Quốc mang thiết kế gió, không có phương pháp lựa chọn trưởng thành và kinh nghiệm. Có một sự mù lòa lớn trong việc lựa chọn vật liệu, thường gây ra sự mất mát lớn như là sự lựa chọn không đúng.