Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Phân loại vòng bi

Apr 12, 2017

timg.jpg


Bearing là một phần quan trọng của thiết bị máy móc hiện đại. Chức năng chính của nó là hỗ trợ thân máy quay cơ học, giảm hệ số ma sát trong suốt quá trình di chuyển, và đảm bảo độ chính xác của trục quay. Theo các tính chất ma sát khác nhau của các bộ phận chuyển động, vòng bi có thể được chia thành hai loại: vòng bi lăn và vòng bi trượt. Vòng bi lăn đã được chuẩn hoá và xếp hàng. Nhưng so với ổ đỡ trượt, kích thước xuyên, độ rung và tiếng ồn lớn hơn, giá cao hơn.