Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Chrome mài bóng thép

Dec 13, 2019

Mài bóng thép Chrome là quá trình cắt vi mô và phá hủy bề mặt của các quả bóng thép Chrome bằng chất mài mòn. Có hai loại cắt vi mô, đó là cắt trượt và cắt cán. Trong số đó, cắt trượt đề cập đến quá trình chồng chéo và làm choáng váng nhiều vết cắt tuyến tính được hình thành do quá trình đùn và cạo bề mặt của quả bóng thép Chrome dưới tác động của sự phân tách hạt mài mòn; cắt cán có nghĩa là mài do hình dạng không đều. Quá trình lăn và xoay các hạt trên bề mặt của quả bóng thép Chrome để tạo thành một quá trình thụt đầu giống như hình quả trứng. Trong quá trình mài bóng thép Chrome, chất mài mòn liên tục được thêm vào đĩa mài. Tác động hóa học của hoạt chất sẽ khiến màng oxit trên bề mặt quả bóng thép Chrome rơi ra nhanh chóng.