Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Giới thiệu ngắn về quả bóng PP

Mar 06, 2017

Bánh nhựa polypropylene (PP Balls) .jpg

PP bóng là bóng Polypropylene. Polypropylene là một loại nhựa tuyệt vời sau nylon. Nó là một polymer tuyến tính có mật độ cao, không có xích bên và tinh thể cao, với hiệu suất tổng thể tuyệt vời. Quả bóng PP có thể được sử dụng trong khoảng 100 độ, bởi vì chúng có tính chất điện tốt và cách nhiệt tần số cao từ độ ẩm. Nhưng quả bóng PP sẽ trở nên giòn, không dễ mặc và dễ tuổi ở nhiệt độ thấp. Và chúng thích hợp để sản xuất các bộ phận cơ khí nói chung, các bộ phận chống ăn mòn và các bộ phận cách điện. Các sản phẩm phổ biến như dưới đây: nồi, thùng, đồ gỗ, phim, túi dệt, mũ, cản xe hơi và như vậy.