Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Giới thiệu vắn tắt của Gôm bi Bearings

Mar 14, 2017

陶瓷 球 轴承 .jpg

Trong việc phát triển và ứng dụng các sản phẩm gốm sứ kỹ thuật, vòng bi gốm được sử dụng rộng rãi như một ví dụ điển hình trong khu vực công nghiệp, được nhiều nước chú trọng. Trong vòng bi tốc độ cao và chính xác, vòng bi bóng gốm được sử dụng rộng rãi nhất. Thân cán của nó sử dụng gốm Si3N4 nóng ép và vòng bi của nó vẫn là vòng thép. Loại ổ đỡ này có tiêu chuẩn hóa cao và có ít ảnh hưởng đến sự thay đổi cấu trúc máy. Và bóng gốm gốm rất dễ bảo trì, đặc biệt là cho các dịp hoạt động tốc độ cao. Trục tốc độ cao lắp ráp của nó có tốc độ cao, độ cứng cao, sức mạnh cao, tuổi thọ cao và các lợi thế khác.