Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Giới thiệu tóm tắt về Thép Carbon Steel

Feb 23, 2017

1.JPG

Bánh thép carbon được đặt tên bởi thành phần vật liệu của nó. Hàm lượng cacbon của quả bóng bằng thép carbon thấp hơn 1,35%. Cácbon thép bóng là loại đầu tiên của quả bóng thép. So với các quả bóng thép khác, quả bóng bằng carbon có các tính năng với chi phí thấp, phạm vi rộng và liều lượng lớn. Theo khối lượng cacbon, thép carbon được chia thành các loại thép carbon thấp (0.04% ~ 0.25%), thép cacbon trung bình (0.25 ~ 0.6%) và bóng thép cacbon cao (0.6% ~ 1.35%). Hàm lượng cacbon cũng làm thay đổi hiệu suất của quả cầu bằng thép cacbon. Với việc gia tăng hàm lượng cacbon, độ cứng và độ cứng của thép sẽ được cải thiện, nhưng tính dẻo dai và khả năng hàn sẽ giảm. Từ phân loại trên, chúng ta có thể thấy rằng quả cầu thép carbon được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghiệp và đóng vai trò rất quan trọng trong các bộ phận cơ khí.