Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Mang cuộc sống

Apr 13, 2017

timg.jpg


Dưới tải trọng nhất định, vòng quay hoặc giờ của ổ đỡ trước khi đổ được gọi là vòng bi. Để xác định được tiêu chuẩn của vòng bi, tuổi thọ của ổ đỡ được liên kết với độ tin cậy. Do sự khác biệt về tính chính xác của sản xuất và độ đồng nhất của vật liệu, ngay cả đối với cùng một nhóm vòng bi cùng vật liệu và kích thước, trong cùng điều kiện làm việc, độ dài cuộc sống không giống nhau. Nếu cuộc sống thống kê là 1 đơn vị, tuổi thọ dài nhất là 4 đơn vị, thời gian ngắn nhất là 0,1-0,2 đơn vị. Tỷ lệ cuộc sống dài nhất và ngắn nhất là 20-40 lần. 90% vòng bi không tạo ra đâm, vòng quay hoặc giờ có kinh nghiệm được gọi là cuộc sống được đánh giá cao.