Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Hiệu suất ổ bi

Mar 22, 2016

Và giữ độ cứng so với bi và nhẫn là thấp, vật liệu bằng kim loại (chẳng hạn như: vừa carbon thép, hợp kim nhôm) hoặc phi kim loại (chẳng hạn như: sắt, rồng, PTEF, vật liệu polymer). Lăn vòng bi (lăn vòng bi) so với tạp chí mang (tạp chí mang) ma sát resistanceSmall, do đó, cùng tăng tốc độ, nhiệt độ sẽ thấp hơn do ma sát.