Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Linh kiện ổ bi

Mar 22, 2016

Bi bao gồm bốn thành phần cơ bản: quả bóng (bóng), bên trong vòng (vòng bên trong), bên ngoài vòng (vòng ngoài) và thuộc hạ (lồng hoặc giữ), như được hiển thị. Vòng bi để đáp ứng các useAISI52100Standard công nghiệp nói chung thường trong bóng và ringThe cao chrome steelMade, độ cứng Rockwell (Rockwell C - quy mô cứng) về giữa 61-65.