Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Vòng bi tiếp xúc góc

Mar 22, 2016

(trình bày liên hệ vòng bi) có thể chịu tải xuyên tâm và trục tải cùng một lúc. Có thể làm việc theo tốc độ cao. Lớn hơn các liên hệ góc, cao công suất vòng bi trục. Độ chính xác cao và tốc độ cao vòng bi tiếp xúc góc thường mất 15 độ. Dưới tác dụng của lực lượng trục, liên hệ góc tăng.