Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Các phân tích trên bề mặt Crack của thép Ball(III)---nguội chế crack và Crack trong thời gian hoạt động

Jul 18, 2016

Trong bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu Quenching crack, ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cuối cùng hai loại vết nứt---nguội chế crack và Crack trong thời gian hoạt động.
1. xử lý lạnh crack
Vị trí và đặc điểm hình thái học vĩ mô: Hiển thị tuyến tính nghiền vết nứt và vết nứt đường sắt thường theo hướng ngọn.
Đặc điểm hình thái học TT: không có decarburization trên hai bên của các mài vết nứt, rõ ràng burn lớp trên bề mặt, và decarburization của cán các vết nứt.
Lý do: Mài vết nứt được sản xuất chủ yếu là vì công nghệ mài không đúng hoặc các khiếm khuyết trên bề mặt của các bộ phận. Lăn vết nứt là sản xuất chủ yếu là do không đúng kỹ thuật hoặc các khiếm khuyết của vật liệu như được trộn với oxit và bong bóng và vv..
Cách phân tích: sử dụng kính hiển vi luyện kim và kính hiển vi điện tử để quan sát và sử dụng quá trình làm nóng để đảm bảo vị trí chính xác của các khiếm khuyết của chrome thép bóng.
2. Crack trong thời gian hoạt động
Vị trí và đặc điểm hình thái học vĩ mô: xuất hiện trong hình dạng khác nhau, chủ yếu là ở xích đạo của chrome thép bóng.
Đặc điểm hình thái học TT: không có đặc điểm rõ ràng
Lý do: chủ yếu là do điều kiện kỹ thuật hoặc hoạt động không đúng cách lắp ráp không đáp ứng các yêu cầu.
Cách phân tích: sử dụng kính hiển vi luyện kim và kính hiển vi điện tử để quan sát và sử dụng quá trình làm nóng để đảm bảo vị trí chính xác của các khiếm khuyết của chrome thép bóng.