Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Phân tích về làm thế nào để ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp bi

Jan 17, 2017

Sau khi gia nhập WTO, Chinaand #39; s cơ khí và điện công nghiệp và thiết bị sản xuất công nghiệp đã có một phát triển chưa từng thấy, nhưng cũng ở trên thị trường quốc tế và trong nước đang đối mặt với cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Vòng bi, là phần cốt lõi của ngành công nghiệp cơ khí, điện và thiết bị ngành công nghiệp sản xuất, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu suất và độ tin cậy của họ. Làm thế nào để làm cho mức độ chất lượng Chinaand #39; s mang khuyến mãi, gia tăng mang sản phẩm ở các thị trường quốc tế chia sẻ và khả năng cạnh tranh, hiện nay là Chinaand #39; s mang nghiệp vấn đề khẩn cấp.


Bi là phần cốt lõi nhất, là thành phần quan trọng của các thiết bị sản xuất công nghiệp Trung Quốc ở mức phát triển bóng chất lượng ảnh hưởng đến sự phát triển của vòng bi công nghiệp. Quả bóng là một phần quan trọng nhất của vòng bi, vòng bi công nghiệp cũng thường được sử dụng cán các yếu tố, đóng một vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế quốc gia! Như vậy mức độ chất lượng thép bóng ảnh hưởng đến Chinaand #39; s cơ điện công nghiệp và ngành công nghiệp sản xuất thiết bị có thể cũng ở Trung Quốc, yếu tố quan trọng và thậm chí là thị trường quốc tế phát triển ổn định và phát triển các thị trường tiềm năng mới.